English version

Beeldend kunstenaar

De schilderijen van Hanna van Doornum zijn werelden opgebouwd uit verschillende (meestal natuurlijke) elementen, zoals (delen van) planten, (water)dieren, grassen, knoppen, schelpen, etc. Deze elementen zijn zo samengebracht dat er een landschappelijkheid ontstaat, waarin (on)regelmatigheden en herhalingen  van de vormen een cruciale rol spelen.

Onderdelen in Van Doornums schilderijen zijn vaak geabstraheerd, zodat de grondvorm van een element overblijft.

Op de achtergrond is de vraag aanwezig of de gecreëerde wereld onder of boven water is en welke relatie de mens erin speelt.